Coin Pusher – Classic Arcade Game

Coin Pusher apk  1.9 for Android

Coin Pusher – Classic Arcade Game


Coin Pusher

Coin Pusher apk
Coin Pusher (1)
Coin Pusher apk Coin Pusher (1)

Mô tả của Coin Pusher – Classic Arcade Game

Coin Pusher là một trò chơi đẩy xu gây nghiện.
– Thả tiền vàng vào dụng cụ đẩy và đẩy đồng xu ra khỏi bảng.
– Đưa những đồng tiền đó vào hộp để có cơ hội quay!
– Thu nhặt các giải thưởng và mảnh ghép xuất hiện ở trên bảng máy để hoàn thành các dòng giải thưởng và mở khóa tiền thưởng!

Coin Pusher – Classic Arcade Game 1.9 Cập nhật

2021-06-06

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8  +  1  =