Chuyển văn bản thành giọng nói

Google Text to Speech apk26.2.2.381581064 for Android

Google Text to Speech

Google Text to Speech

Google Text to Speech (2)
Google Text to Speech
Google Text to Speech (3)
Google Text to Speech (4)
Google Text to Speech (2) Google Text to Speech Google Text to Speech (3) Google Text to Speech (4)

Mô tả của Chuyển văn bản thành giọng nói

Chức năng Chuyển văn bản sang lời nói của Google giúp bạn đọc to văn bản trên màn hình của bạn.

Chuyển văn bản thành giọng nói 26.2.2.381581064 Cập nhật

2021-07-20

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

44  +    =  47