Chế độ xem phố của Google

Chế độ xem phố  2.0.0.368298344 for Android

Chế độ xem phố của Google

Chế độ xem phố

Chế độ xem phố (2)
Chế độ xem phố (3)
Chế độ xem phố
Chế độ xem phố (4)
Chế độ xem phố (5)
Chế độ xem phố (6)
Chế độ xem phố (8)
Chế độ xem phố (7)
Chế độ xem phố (2) Chế độ xem phố (3) Chế độ xem phố Chế độ xem phố (4) Chế độ xem phố (5) Chế độ xem phố (6) Chế độ xem phố (8) Chế độ xem phố (7)

Mô tả của Chế độ xem phố

Chế độ xem phố của Google Maps là một phiên bản ảo về thế giới ở trên Google Maps, bao gồm hàng triệu ảnh toàn cảnh. Nội dung trên Chế độ xem phố xuất xứ từ 2 nguồn: Google và những người đóng góp. Nhờ nổ lực của tập thể, Google giúp tất cả mọi người khắp nơi  thể khám phá thế giới thông qua kỹ thuật công nghệ số.
YÊU CẦU ANDROID 4.4 TRỞ LÊN

Chế độ xem phố 2.0.0.368298344 Cập nhật

2021-04-22

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

79  +    =  85