Car Parking Multiplayer

Car Parking Multiplayer 4.8.8.3 for Android

Car Parking Multiplayer

Mô tả của Car Parking

Chế độ thế giới mở phổ biến người chơi
• Đi dạo tự do.
• Thế giới mở tự do  những trạm xăng thực và dịch vụ xe hơi.
• Cạnh tranh  những người chơi thực trong cuộc đua nhiều người chơi.
• Trao đổi xe với người chơi thật.
• Hàng nghìn người chơi thực mỗi ngày.
• Danh sách bạn bè.
• Trò chuyện bằng giọng nói.
• Môi trường yếu tố cao
• 100 xe mang nội thất thật.
• 16 giao diện người chơi
• Các tòa nhà với nội thất

• 82 thử thách tài xế và đỗ xe trong đời thực.
• Các dòng xe: Xe đầu kéo, xe bán tải, xe tải, xe thể thao và xe cổ.

Car Parking 4.8.8.3 Cập nhật
2022-07-20

Leave a Reply