Candy Crush Saga

Candy Crush Saga apk  1.175.0.4 for Android

Candy Crush Saga

Mô tả của Candy Crush Saga

​Trò chơi dựa trên chủ đề kẹo, quy tắc cơ bản là loại bỏ những viên kẹo xếp thành hàng từ ba đến năm. Để đạt điểm cao hơn trong trò chơi, bạn cần xếp những viên kẹo cùng loại lại với nhau rồi cho nổ, hiệu quả sẽ khác nhau. Các rào cản của trò chơi sẽ được mở khóa từng cái một và cứ sau mười lăm cấp độ trôi qua, bạn có thể mời bạn bè trên Facebook để mở khóa một chuyến đi dài hơn. 20 rào cản đầu tiên sẽ được mở khóa trực tiếp, tuy nhiên, nó cần vé tàu (đôi khi là vé thuyền, hoặc vé máy bay) sau 35 cấp độ.

Candy Crush Saga 1.175.0.4 Cập nhật

2020-04-22

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  45  =  47