Cake Tiếng Anh giao tiếp miễn phí

Cake apk  3.3.2 for Android

Cake

Mô tả của Cake

Học tiếng Anh qua các đoạn clip ngắn, vui nhộn được cập nhật thường xuyên!
Xem các clip được cắt trực tiếp từ Youtube để học những mẫu câu tiếng Anh. Học thêm cả các mẫu câu tương tự ngay tại đây! Chỉ với vài phút mỗi ngày, tiếng Anh của bạn sẽ được nâng lên đáng kể!

Cake 3.3.2 Cập nhật

2021-04-23

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4  +  3  =