BTS Universe Story

BTS Universe Story  1.3.0 for Android

BTS Universe Story


Mô tả của BTS Universe Story

Tạo ra câu chuyện nhanh chóng và dễ dàng, hoặc tăng cấp với các công cụ chuyên nghiệp!
Hệ thống tạo ra câu chuyện hoàn toàn được cá nhân hóa

Khám phá số phận của những nhân vật với sự lựa chọn của bạn!
Một hệ thống chơi với sự lựa chọn dựa trên những lựa chọn làm ảnh hưởng đến kết thúc

– Website: https://btsuniversestory.netmarble.com
– Điều khoản dịch vụ: http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=vi
– Chính sách Bảo mật: http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=vi

BTS Universe Story 1.3.0 Cập nhật

2021-03-23

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5  +  4  =