Brawlhalla apk  5.11 for Android

Brawlhalla

Mô tả của Brawlhalla

Brawlhalla là 1 trò chơi chiến đấu nền móng miễn phí hơn 40 triệu người chơi

Mời tối đa 8 người bạn trên tất cả những nền móng tham gia rộng rãi cuộc chiến tùy chỉnh: 4v4s, 1v3, 2v2, FFA và nhiều hơn nữa.
Kết hợp tất cả thiết bị với Brawlball, Bombsketball, Capture the Flag, Kung-Foot và nhiều chế độ trò chơi tiệc tùng thú vị khác.

Brawlhalla 5.11 Cập nhật
2021-09-01

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  49  =  57