Brain Freeze

Brain Freeze apk  1.0.9 for Android

Brain Freeze

Brain Freeze

Brain Freeze (4)
Brain Freeze
Brain Freeze (1)
Brain Freeze (2)
Brain Freeze (4) Brain Freeze Brain Freeze (1) Brain Freeze (2)

Mô tả của Brain Freeze

Rèn luyện trí não và nâng cao trí nhớ của bạn!
Hãy nhớ sự kết hợp của các biểu tượng được hiển thị. Mỗi cấp độ danh sách tăng lên!
Các cấp độ khó khác nhau để mở khóa!
Chơi ngay bây giờ và rèn luyện trí não của bạn!

Brain Freeze 1.0.9 Cập nhật

2021-03-10

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4  +  3  =