Bluezone Phát hiện tiếp xúc

Bluezone apk  3.6.0 for Android

Bluezone Phát hiện tiếp xúc


Bluezone

Bluezone (1)
Bluezone (6)
Bluezone (5)
Bluezone (3)
Bluezone (4)
Bluezone apk
Bluezone (1) Bluezone (6) Bluezone (5) Bluezone (3) Bluezone (4) Bluezone apk

Mô tả của Bluezone

Công cụ Bluezone do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế sáng tạo và phát triển.
Cô cụ  Bluezone dành cho người đang sinh sống và du lịch tại Việt Nam.

Ngày phát hành:

2021-09-18

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  68  =  74