Blued – Men’s Video Chat & LIVE

Blued 4.1.6 for Android

Blued – Men’s Video Chat & LIVE

Mô tả của Blued – Men’s Video Chat & LIVE

Blued là ứng dụng xã hội riêng tư và miễn phí dành cho nam giới với hơn 40 triệu người dùng trên toàn thế giới. Blued cho phép bạn gặp gỡ người đàn ông trong mộng của mình từ những người ở gần bạn đến từ các quốc gia khác.

Email hỗ trợ: support@blued.zendesk.com
Facebook: BluedIDMY
Instagram: @ID_blued
Twitter: @bluedidn

Leave a Reply