Blue Archive

Blue Archive apk 1.35.115378  for Android

BLUE ARCHIVE


Mô tả của BLUE ARCHIVE

Bạn đã được bổ nhiệm thành cố vấn cho Câu lạc bộ Điều tra Liên bang, Schale, đặt tại Kivotos. Đó là một trong những thành phố học viện rộng lớn, ở đó có nhiều học viện tập trung lại với nhau.
Xử lý những sự cố bất tận xảy ra trong Kivotos với các đồng minh quyến rũ và đầy cá tính và xây dựng những kỷ niệm đặc biệt cùng họ!

Những trận chiến thời gian thực 3D cùng với hình ảnh động thật chi tiết và những đoạn cắt cảnh kỹ năng sẽ làm bạn dán mắt vào màn hình!
Bạn càng đầu tư nhiều thời gian cho mỗi nhân vật, mối liên kết sẽ càng sâu sắc.
Theo chúng tôi tại đây:

Web: https://bluearchive.nexon.com/
Facebook: https://www.facebook.com/EN.BlueArchiv

BLUE ARCHIVE 1.35.115378  Cập nhật
2021-11-08

Leave a Reply