Block Craft 3D Game Xây Dựng

Block Craft 3D Game Xây Dựng 2.14.11 for Android

Block Craft 3D

Mô tả của Block Craft 3D

Block Craft là game giả lập mới cho tất cả những ai muốn xây dựng thành phố cho riêng mình.

Hãy bắt đầu xây dựng và cho cả thế giới biết tới những công trình tuyệt đẹp nhất của bạn.

Bạn sẽ có các đồ nội thất thú vị của riêng mình: đây là điều tuyệt nhất!

Block Craft 3D 2.14.11 Cập nhật
2022-08-23

Leave a Reply