Blade Hero apk  1.0.1 for Android

Blade Hero


Blade Hero

Blade Hero (3)
Blade Hero (4)
Blade Hero apk
Blade Hero (2)
Blade Hero (5)
Blade Hero (3) Blade Hero (4) Blade Hero apk Blade Hero (2) Blade Hero (5)

Mô tả của Blade Hero

Kiếm thuật của bạn là tuyệt vời, và thanh kiếm của bạn cực kỳ sắc bén. Bạn có thể cắt kẻ thù thành nhiều mảnh với rất ít nỗ lực.

Tuy nhiên, có vô số kẻ thù cản đường. Bạn có thể cắt tất cả chúng thành nhiều mảnh và hoàn thành thử thách không?

Tham gia với chúng tôi và tận hưởng kiếm thuật tuyệt vời!

Blade Hero 1.0.1 Cập nhật

2021-06-01

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

44  +    =  47