Bkav Gõ Tiếng Việt

Bkav Gõ Tiếng Việt 1.2.6 for Android

Bkav Gõ Tiếng Việt

Mô tả của Bkav Gõ Tiếng Việt

Phần mềm gõ tiếng Việt tốc độ nhanh, độ chính xác nổi bật so với các phần mềm khác (nhận biết các phím sắp gõ để mở rộng vùng khả dụng của bàn phím).

Leave a Reply