BBLIVE

BBLIVE apk 1.2 for Android

BBLIVE


Mô tả của BBLIVE

Nhà cung cấp BBLIVETV với hơn 6000 kênh, một máy chủ riêng sử dụng + 10Gbps. Cung cấp dịch vụ LIVETV cao cấp (Truyền hình giao thức Internet) được cung cấp với danh sách m3u sử dụng bộ giao thức Internet qua Internet, thay vì được cung cấp thông qua các định dạng truyền hình cáp hoặc tín hiệu vệ tinh truyền thống, BBLIVETV cung cấp khả năng truyền trực tiếp các kênh và phương tiện từ nguồn đến của bạn thiết bị. Tương thích với Smart TV Samsung & LG PC Mac Apple iPhone iPad Apple TV 4 & 5 Amazon Firestick IPTV box, điện thoại và máy tính bảng Android Android box Hộp khiên Nvidia MAG AVOV VU + Enigma 2 Dreambox Openbox Dreamlink và STB Emulator.

BBLIVE 1.2 Cập nhật

2019-09-30

Leave a Reply