Avee Music Player  1.2.101 for Android

Avee Music Player

Avee Music Player Pro

Avee Music Player Pro (2)
Avee Music Player Pro
Avee Music Player Pro (1)
Avee Music Player Pro (2) Avee Music Player Pro Avee Music Player Pro (1)

Mô tả của Avee Music Player (Pro)

Một trình phát nhạc nhẹ với khả năng duyệt thư mục, bộ chỉnh âm, làm mờ chéo bài hát và phát lại video.
Các tính năng đáng chú ý nhất gồm có hiển thị âm thanh và tạo ra video HD dễ dàng.
Các trình hiển thị đều có thể thay đổi rộng rãi – màu sắc / hình dạng / kích thước / phản ứng âm thanh / hình ảnh của riêng bạn và các tùy chỉnh khác.

Avee Music Player (Pro) 1.2.101 Cập nhật

2021-02-11

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4  +  3  =