Artivive apk  2.5.10 for Android

Artivive

Artivive

Artivive (3)
Artivive (5)
Artivive apk
Artivive (2)
Artivive (4)
Artivive (3) Artivive (5) Artivive apk Artivive (2) Artivive (4)

Mô tả của Artivive

Xin lưu ý rằng ứng dụng chỉ hoạt động với các tác phẩm nghệ thuật mở rộng Artivive.

Artivive là một công cụ mang tính cách mạng thay đổi cách bạn nhìn vào nghệ thuật. Ứng dụng trực quan sử dụng thực tế mở rộng để tạo ra một chiều hướng mới cho nghệ thuật, bằng cách thêm một video nghệ thuật. Artivive cung cấp các câu chuyện kể về thời gian và cho nghệ thuật hoạt hình liên kết đến một tác phẩm nghệ thuật có thể sờ thấy.

————————————————–
Đối với tất cả các nghệ sĩ quan tâm đến việc sử dụng công nghệ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]
Artivive 2.5.10 Cập nhật
2019-12 / 02
– vá lỗi

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language »