Arena of Valor: 5v5 Battle

Arena of Valor 5v5 Battle 1.26.2.2 for Android

Arena of Valor: 5v5 Battle

Mô tả của Arena of Valor: 5v5 Battle

Trải nghiệm Arena of Valor, 1 đấu trường chiến đấu trực tuyến nhiều người chơi (MOBA) 5v5 mới hoành tráng được phát triển bởi Tencent Games!
Kêu gọi đồng đội của bạn tham dự cùng bạn trong rừng! Đè bẹp quân thù của bạn trong cuộc đấu 5v5 cổ điển trong thời kì thực! Hút máu đầu tiên, gánh đội của bạn và phát triển thành huyền thoại trong đấu trường !
Facebook: https://www.facebook.com/ArenaofValorIN/
Instagram: https://twitter.com/AOVIndia
Twitter: https://www.instagram.com/AOVIndia/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCb8tYfOHHXyeK-Gwam1cxVA
Arena of Valor: 5v5 Battle 1.26.2.2 Cập nhật
2020-02-17

Leave a Reply