AppLock Face/Voice Recognition

AppLock Face 4.2.0 for Android

AppLock Face/Voice Recognition

Mô tả của AppLock

AppLock by Sensory giúp bạn dễ dàng khóa các ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng mà bạn muốn giữ ở chế độ riêng tư. AppLock chắc chắn rằng chỉ bạn mới có thể truy cập thông tin cá nhân, ứng dụng mạng xã hội và tài khoản tài chính của mình hoặc thực hiện các thay đổi đối với cài đặt của điện thoại. Khuôn mặt và giọng nói của bạn là chìa khóa sinh trắc học mở khóa các ứng dụng của bạn, để bạn (và chỉ bạn) có thể truy cập chúng.

Email: applock.support@sensory.com.

AppLock 4.2.0 Cập nhật

2020-03-16

Leave a Reply