AnTuTu Benchmark

AnTuTu Benchmark apk  8.2.4 for Android

AnTuTu Benchmark

AnTuTu Benchmark

AnTuTu Benchmark apk
AnTuTu Benchmark (2)
AnTuTu Benchmark (3)
AnTuTu Benchmark (4)
AnTuTu Benchmark apk AnTuTu Benchmark (2) AnTuTu Benchmark (3) AnTuTu Benchmark (4)

Mô tả của AnTuTu Benchmark

Kiểm tra tổng hợp các khía cạnh của thiết bị, bao gồm UX, GPU, RAM, CPU, I/O và hơn thế nữa.

Thông tin có thể thay đổi một chút mỗi khi bạn kiểm tra.
Hãy theo dõi chúng tôi tại:

 Twitter: https://twitter.com/antutulabs
 Facebook: https://www.facebook.com/antutulabs

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  82  =  83