AnTuTu Benchmark

AnTuTu Benchmark 8.3.4  for Android

AnTuTu Benchmark

Mô tả của AnTuTu Benchmark

Kiểm tra tổng hợp các khía cạnh của thiết bị, bao gồm UX, GPU, RAM, CPU, I/O và hơn thế nữa.

Thông tin có thể thay đổi một chút mỗi khi bạn kiểm tra.
Hãy theo dõi chúng tôi tại:

 Twitter: https://twitter.com/antutulabs
 Facebook: https://www.facebook.com/antutulabs

AnTuTu Benchmark 8.3.4 Cập nhật

2020-05-19

Leave a Reply