Android Ảo – Đa tài khoản

Android Ảo apk Android Ảo 1.3.0 for Android

Virtual Android


Mô tả của ứng dụng

Android Virtual App creates an emulated virtual Android machine operating system – duplicates your android device, works side-by-side on mobile as a standalone space, provides powerful performance for app duplication , manage multiple accounts, protect your privacy.

Ứng dụng tạo ra hệ điều hành máy Android giả lập – nhân đôi thiết bị android của bạn, hoạt động song song trên điện thoại di động như một không gian độc lập, cung cấp hiệu suất mạnh mẽ để sao chép ứng dụng, quản lý nhiều tài khoản, bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Phiên bản 1.3.0 Cập nhật
2022-09-29

Leave a Reply