Amazon Alexa

Amazon Alexa 2.2.469723.0 for Android

Mô tả của Amazon Alexa

Dùng ứng dụng Amazon Alexa để thiết lập các thiết bị hỗ trợ Alexa của bạn, nghe nhạc, tạo danh sách mua sắm, cập nhật tin tức và nhiều hơn nữa. Bạn càng sử dụng Alexa, cô ấy càng thích ứng với giọng nói, từ vựng và sở thích cá nhân của bạn.

KHÁM PHÁ THÊM
• Khai thác nhiều hơn sức mạnh của thiết bị Echo của bạn thông qua các đề xuất tính năng được cá nhân hóa từ Alexa
• Khám phá và kích hoạt các kỹ năng Alexa được đề xuất
• Tiếp tục nơi bạn đã dừng lại ngay từ nguồn cấp dữ liệu trang chủ với danh sách, mua sắm hoặc Nhạc và Sách đã phát gần đây

QUẢN LÝ THIẾT BỊ CỦA BẠN
• Thiết lập các thiết bị hỗ trợ Alexa của bạn, kiểm soát hoặc kiểm tra trạng thái của đèn, khóa và bộ điều nhiệt thông minh tương thích của bạn ở nhà hoặc khi đang di chuyển
• Tạo các quy trình để tự động hóa các thiết bị nhà thông minh của bạn

NHẠC VÀ SÁCH
• Kết nối với những dịch vụ âm nhạc như Amazon Music, Pandora, Spotify, TuneIn và iHeartRadio. Chọn một bài hát hoặc danh sách phát và nghe trên các thiết bị hỗ trợ Alexa của bạn
• Tạo nhóm loa để phát nhạc trên các thiết bị Echo tương thích của bạn cho âm nhạc đa phòng

TỔ CHỨC NGÀY CỦA BẠN
• Xem và thiết lập danh sách mua sắm và việc cần làm khi đang di chuyển, cập nhật tin tức và thời tiết, quản lý bộ hẹn giờ và báo thức, v.v.

GIỮ LIÊN LẠC
• Sử dụng Drop In từ ứng dụng của bạn để kết nối tức thì với các thiết bị Echo tương thích của bạn, như hệ thống liên lạc nội bộ hai chiều
• Gọi hoặc nhắn tin cho các thiết bị hỗ trợ Alexa, miễn phí

Amazon Alexa 2.2.469723.0 Cập nhật

2022-08-02

Leave a Reply