Age of Empires: Castle Siege

Age-of-Empires-Castle-Siege apk 1.26.235 for Android

Age of Empires: Castle Siege


Mô tả của Age of Empires: Castle Siege

Age of Empires®: Castle Siege cùng điều khiển đế chế Thời Trung Cổ trên thiết bị di động. Chọn một trong những nền văn minh, gồm có Britons, Teutons hoặc Kievan Rus. Hãy nâng cấp tài nguyên, xây dựng tường thành và bố trí lính phòng thủ để tự vệ trước quân đội cướp bóc. Sau đó, rèn luyện quân đội của mình để tấn công các thành phố khác và chỉ huy nó vô hiệu hóa lính phòng thủ của đối phương.

Age of Empires: Castle Siege 1.26.235 Cập nhật

2018-11-09

Leave a Reply