Adorable Home

Adorable Home 1.21.2 for Android

Adorable Home

Mô tả của Adorable Home

Hãy thu thập đủ tình yêu và mở khóa những khu vực mới như Sân vườn, ở đây bạn  thể thu thập tình yêu từ các sinh vật trong rừng đến thăm ngôi nhà đáng yêu của bạn.

Adorable Home là game tự động và thư giãn. Hãy quay lại và đánh giá trò chơi sau vài giờ để xem những điểm mới, thu thập 1 số tình yêu và tiếp tục vật dụng cho ngôi nhà của bạn.

Adorable Home 1.21.2 Cập nhật

2022-04-13

Leave a Reply