ADB Debugging

ADB Debugging 1.0 for Android

Mô tả của ADB Debugging

ADB được sử dụng để điều khiển điện thoại và máy tính bảng Android, khi chúng được kết nối với PC qua cổng USB.

Với ADB Debugging bạn có thể root điện thoại, truyền file giữa điện thoại và máy tính, tạo bản sao lưu, cũng như ghi màn hình.

Leave a Reply